იურიდიული დოკუმენტები

THE DECLARATION OF THE RIGHTS

THE ENGLISH BILL OF RIGHTS

საქართველოს სამოქალაქო ეთიკის კოდექსი

SenateResolution 175

uor constitution    constitucion of georgia for youth

საქართველოს კონსტიტუცია, მიღებულია საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ 1921 წლის 21 თებერვალს

საერთაშორისო კონვენციებხელშეკრულებები და შეთანხმებები

GuidingPrinciplesDispl

Analiz_povedenia_ljudej

АМЕРИКАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

Конвенции ООН по морскому праву

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისულებათა დაცვის ევროპული კონვენცია

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

აშშ-საქართველოს ქარტია სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ

აჭარის ავტონონიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია

გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებატა დოკუმენტები

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

ვენეციის კომისიის წესდება

ვენის კონვენცია დიპლომატიური ურთიერთობის შესახებ

კონვენცია საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ

სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s