კონსტიტუციონალიზმი

ანდრაშ შაიო – ხელისუფლების თვითშეზღუდვა

კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის ბუნება

კონსტიტუციონალიზმის დილემები

კონსტიტუციონალიზმის წარმოშობის, არსისა და განვითარების შესახებ

კონსტიტუციური სამართლის სახელმძღვანელო

სამართლებრივი-სახელმწიფოს-კონცეფცია

საქართველოს კონსტიტუცია და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა

საქართველოს კონსტიტუციური ისტორიის სათავეები

საქართველოს პოლიტიკური და სამართლებრივი სისტემის მოდერნიზაცია

ფედერალიზმის ცნების საკითხისათვის

ხელისუფლების თვითშეზღუდვა

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s